Роботика

Arduino Роботика

Arduino контролерите са много популярни за изграждане на собствени робо-проекти. Те са достъпни и достатъчно надеждни, за да вършат работата си коректно, независимо дали са програмирани като робот за забавление или робот, изпълняващ конкретна функция. Освен това, Arduino предоставя възможност на потребителите да споделят направените от тях проекти в техния…