Инженеринг

инженерни курсове

На какво бихме могли да ви научим?

Компютърна грамотност

В този курс ще разгледаме всички необходими съвременни умения за работа с компютър. Ще се запознаем с операционната система Windows. Ще усвоим базови умения с Word, Excel, PowerPoint. Ще се научим да работим със Skype, Gmail, принтер и скенер. Ще придобием ценни умения за безопасна работа в Internet. Ще се научим как ефективно да търсим информация.

Домашна Автоматизация с Ардуино

Ардуино контролерите са много подходящи за изпълняване на автоматичен процес, поради достъпната им цена и качеството, което предлагат. В този курс ще се запознаем с основите на автоматизацията и ще изградим заедно вашия първи проект.

Роботика с Ардуино

Ардуино предлагат и възможност за създаване на роботи, които да изпълняват различни функции или да бъдат управлявани чрез Bluetooth или дистанционно. Роботът може да бъде програмиран да следва линия, да избягва препядствия или комбинация от двете.

Ако искате да разберете как:

Компютърни мрежи

Ако искате да разберете по какъв начин функционират компютърните мрежи, какво представлява IP, какво е интернет или сървър, заповядайте на курса ни по компютърни мрежи. 

Операционни
системи

Курсът ни по операционни системи предоставя възможност да разберете по какъв начин функционира всяка една създадена операционна система, какви са техните предимства и недостатъци.

 Ако искате да разберете как: